Tak było..zdjęcia | Photos

"Projekt Dziady", Teatr Polski, Wrocław
    
"9 dni", Rossberg Gallery, Katowice, 2014

   
 
 
  


Finał 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”- BWA Bielsko Biała, 2013
Finał 11.Konkursu Gepperta" - BWA Wrocław, 2013
 


 Wystawa "Intymne zapiski" (solo), Galeria Foyer Teatr Śląski - 2013 

Wystawa "Heksy Trzy", Galeria Straż Pożarna, Sztygarka w Chorzowie - 2012
   
  
  II Przegląd Młodej Sztuki "Świeża Krew", Galeria Socato we Wrocławiu, 2012Dyplomy 2012, Rondo Sztuki Katowice: