Grafika | Engraving     
Ślązaczki, każdy 50 x 67 bez obramowania, 2011
Estakada I-III, 2011Jezulatka, 2011

Bez tytułu, 2010

Bez tytułu, 2010